Log In

Boże Narodzenie-Opłatek w placówce#111 SWAP.New Britain 01/06/19r

Opłatek weterański odbywa się zawsze w pierwszą niedziele po nowym roku.6-go stycznia 2019 na godz 3:00 pm przybyli zaproszeni goście honorowi,weterani i panie z KPP.Zebranych przywitał po komendanta placówki kol Tadeusz Siłka i następnie oddał głos mistrzowi ceremonii.Po invokacji kś kapelana D Płocharczyka odśpiewano hymny narodowe polski i amerykański,następnie kilka kolęd świątecznych wykonał chór Polonia Paderewski pod batuta dyr Bożeny Raczkowskiej,która zaprosiła biesiadników do wspólnego śpiewania.Po krótkich przemowach honorowych gości,przedstawiono przezesów poponijnych organizacji.Kś proboszcz poświęcił Opłatek,którym się łamano życząc sobie zdrowia i dobrego-lepszego Nowego Roku.Nastepnie zostali odznaczeni i wyrużnieni medalem 100-lacia Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej koledzy i koleżanki z KPP.Poczym podano obiad a gdy wszyscy już zjedli,zespół muzyczny "To My" zaprosił gośći na parkiet grając skoczne melodie.Loteria fantowa dopełniła radośći wygranym,bawiono się do pużna.Dziękujęmy wszystkim obecnym za udział w tym pięknym obyczaju i zapraszamy za rok.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 107 razy
Czytaj dalej...

100-letnia rocznica odzyskania niepodległości 1918-2018.Walnut Hiil Park-Ceremonia.

W 100-letnią rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.New Britain Veterans Counsil wspólnie z pl#111 SWAP zorganizowali Galę w VFW#511 aby uczcić 100-letnią rocznicę zakończenia 1-szej wś i uczcić narodziny II-Rzeczypospolitej Polskiej po 123 latach zaborów.11/11/18r w Walnut Hill Park,przy pomniku odbyła się piękna uroczystość w której wzieły udział wszysztkie organizacje weterańskie z New Britain.Pl#111 im Gen .Józefa Hallera prezentowali koledzy i panie z KPP,wystawiając poczty sztandarowe.Byli też z nami Harcerze Hufca z New Britain,którzy wykonali hymn polski zbierając ogromne brawa za piękne wykonanie.Kol Wesley Szaciło brał udział w odczytaniu nazwisk poległych weteranów,ich nazwiska widnieją na okalającym murze wkoło pomnika.Łącznie jest ich 123 w tym 39 polskich.Następnie w budynku placówki odbyła się piękna akademia w wykonaniu dzieci ze Szkoły Języka Polskiego im JP II.Była to piękna lekcja histori wyrażona w poezji śpiewanej i przedstawieniu teatralnym.
 • 1
 • Blog
 • Czytany 98 razy
Czytaj dalej...

Parada Gen K Pułaskiego.NJ.10/07/2018r

Weterani i Korpusianki z O/IV SWAP wzieli udział w paradzie Pulaskiego w Nowym Jorku,która przechodzi 5 Avenue.Weterani od wielu lat biora udział w tej paradzie.Polonia z wielu stanów Nowej Anglii,przybywa licznie,młodzież szkolna i dorośli z wielu organizacji polonijnych.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 210 razy
Czytaj dalej...

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO ,O/IV SWAP.CT.8/12/2018r

W niedzielę 12-sierpnia,wymarszem pocztów sztandarowych na mszę św,wetereni i korpusianki reprezentując Okręg 4 SWAP,zapoczątkowali obchody święta żołnierza polskiego.Ksiądz celebrant St Dudek w asyscie ks kapelana por Andrzeja Pogorzelskiego,przywitał nas radośnie,widząc tak liczną grupę weteranów.Duże zainteresowanie wzbudził widok kolegów z pl#37.SWAP z Bostonu,którzy wystąpili w jednakowych mundurach,zajmując lewą stronę nawy od frontu.Panie korpusianki po prawej w perelynkach,łącznie było nas 60 osób.Kś Stanisław oznajmił wiernym że dzisiejsza masza będzie odprawiana w intencji poległych żołnierzy i obecnie żyjących.We wstępnym słowie przypomniał o walce heroicznej żołnierzy na wielu frontach świata minionych wojen,wielu z nich oddało życie za wolność ojczyzny.Pamiętajmy o nich zawsze dodał.Po mszy wszyscy udali się na akademię do sali balowej pl#111 im gen J.Hallera.Wprowadzono poczty sztandarowe,po invokacji ks kapelana Chór Polonia Paderewski odśpiewał hymny narodowe,Polski i amerykański oraz kilka pieśni żołnierskich.Mistrz ceremonii witając zebranych,przedstawił gości honorych zapraszając niektórych do mikrofonu o zabranie głosu.Kolejnych punktem programu było wręczenie madali i dyplomów dla 45 weteranów i korpusianek ze wszytkich placówek okręgu.Aktu dekoracji dokonał komndt naczelny SWAP,Wincęnty Knapczyk w asyscie komndt okręgu kol Zdzisława Jakubowskiego i komndt placówki#111 kol Tadeusza Siłko. Ostani żyjący uczestnik Powstania Warszawskiego honorowy komndt pl#111 kol Henryk Kawecki podziękował za wyróżnienie i za pamięć o nich.Następnie wszyscy udali się do sali dolnej na smaczny obiad i zabawę taneczną przy muzyce zespołu"WinStar"Jak zwykle po obiedzie przeprowadzono loterię fantową,wygrani nie kryli radości,ponieważ niektórzy wylosowali po kilka nagród.Zabawa w przyjaznym nastroju trwała do 22:00.W imieniu zarządu Okręgu 4 składam podziękowanie za tak liczny udział wszystkim obecnym na tym święcie.Do zobaczenia za rok koledzy i koleżanki ze wszystkich placówek.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 250 razy
Czytaj dalej...

Ceremonia nadania stopnia oficerskiego dla wet Czesława Pławskiego.7/14/18

W sobotę 14 lipca placówka#111 im gen J.Hallera gościła atache ambasady III RP w Waszyngtonie gen dyw Cezarego Wiśniewskiego i ppłk Karola Sobczyka.Dyplomatów przywitali:kol po komndt placówki Tadeusz Siłko,II-Vice komndt Tadeusz Kupiec,po komndt O/4 SWAP Zdzisław Jakubowski oraz honorowy komndt Henryk Kawecki.W dolnej sali wszyscy zajeli miejsca przy stołach nakrytych zielonym suknem.Po krótkiej rozmowie,przystąpiono do aktu nominacji na stopień oficerski kol Czesława Pławskiego.Akt nominacji odczytał ppkł Karol Sobczyk a pan generał wręczył dokumenty i dwie odznaki okolicznościowe,flagę Polską koledze Czesławowi.Gratulacje i brawa bili wszyscy obecni.Prezes KPP Stasia Kobierowski i Vice Prezes Czesława Małyszko zaprosiły zebranych na poczęstunek kawą i ciastem.Następnie udaliśmy się na cmentarz parafialny aby złożyć wiązankę kwiatów i oddać część zamordowanym oficerom Wojska Polskiego przez sowieckie NKWD przy pomniku"KATYŃ"Goście odwiedzili też kościół im Serca Jezusa aby zobaczyć witraż ufundowany przez pl#111 i poświęcony pamięci zamordowanym w Katyniu.Rozmowy i podziękowania oraz wspólne fotografie zakończyły to piękne spotkanie.
Czytaj dalej...

Boże Ciało.6/03/18.New Britain CT

W święto Bożego Ciała weterani i korpusianki jak zawsze i w tym roku wystawili swój ołtarz.Po mszy św ruszyła procesja na czele której szli weterani z pocztami sztandarowymi Pl#111 im gen.J Hallera.Za nimi podobnie nasze Panie z KPP.Pogoda dopisała więc i udział wiernych był większy.Jednakowy ubiór weteranów i korpusianek robi wrażenie na pozostałych uczestnikach tej procesji.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 345 razy
Czytaj dalej...