Log In

OPŁATEK WETERAŃSKI W HALLER POST.1/07/2018

I tym razem "OPŁATEK" w placówce naszej uważamy za udane spotkanie.Dzieci ze Szkoły Języka Polskiego swoim występem artystycznym o tematyce świąt Bożęgo Narodzenia spowodowały doskonały świąteczny nastrój.Chór Polonia Paderewski jak zwykle po odśpiewaniu hymnów narodowych,wykonał kilka kolęd profesjonalnie zbierając ogromne brawa.Komendant naczelny SWAP kol Wincenty Knapczyk z kom placówki Ryszardem Supinskim wręczyli odznaczenia i dyplomy dla:Stanisława Łukaszczyka,Miecze Hallerowskie,Medal I J,Paderewskiego dla.dr Donalda Dube.kol Mieczysław Misiorski,Andrzej Ziemak,St Święcki,Witold Blicharski otrzymali medal miasta New Britain ustanowiony przez komisję ds weteranów.Obiad,loteria i zabawa z zespołem "TO MY"dopełniła reszty.Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 524 razy
Czytaj dalej...

100-Lecie powstania "Błękitnej Armii" Bankiet 11/04/17

Już od godz 6:00pm goście schodzili się do Pl#111 im gen J.Hallera.W czasie koktajlu oglądali dokumenty i fotografie umieszczone na stelarzu.Było 45 eksponatów obrazujących czas rekrutacji ochotników do obozu w Niagara On the Lake w Kanadzie z 1917r.8-kolegów było ubranych w mundury z tamtej epoki.To oni na czele z komdt naczelnym SWAP Wincęntym Knapczykiem wprowadzili poczty sztandarowe,za nimi 12-kolegów i 12 Pań z KPP.Odśpiewano hymny narodowe asystując, Chórowi Polonia Paderewski.Uczniowie Szkoły Języka Polskiego wykonali Poloneza zbierając burzę oklasków.Przemawiali:Burmistrz New Britain Erin Stewart.Konsul generalny RP z NJ,Maciej Golubiewski,komdt naczelny Wincenty Knapczyk,prezes naczelna KPP Helena Knapczyk,komdt Pl#111 Ryszard Supiński,prezes KPP Stasia Kobierowska.Genezę powstania Błękitnej Armii aż do jej rozwiązania przedstawił mistrz ceremonii RI.Po wybornym obiedzie bawiono się do 1:00am przy muzyce w wykonaniu zespołu "TO MY".160 osób bawiło się doskonale.Zarząd naszej placówki już myśli o bankiecie na 100-lecie istnienia,gdyż w 1920r została założona przez byłych żołnierzy Gen Józefa Hallera.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 590 razy
Czytaj dalej...

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO.Sierpień/13/2017r

Już od godz 11:00 w niedzielę 13 sierpnia w placówce 111 im gen J Hallera w New Britain weterani i korpusianki z O/IV SWAP zbierali się do wymarszu na uroczystą mszę aby uczcić pamięć poległych i żyjących żołnierzy Polskich.Poczty sztandarowe wystawili weterani i Korpus Pomocniczy Pań.Podniosły to moment gdy duża grupa kolegów i koleżanek w jednakowych strojach wchodzi do kościoła i zajmuje miejsca w pierwszych ławach nawy kościoła.Ks Stanisław Dudek z zadowoleniem nas przywitał i w pierwszych słowach podziękował i przypomniał o losach żołnierza w historii Polski.Po mszy wszyscy udali się na górną salę placówki na uroczystą akademię.O godz 1:00pm wprowadzono sztandary invokację wygłośił ks kapelan okręgu 4 porucznik Andrzej Pogorzelski z Hartford,odśpiewano hymny narodowe Polski i Amerykański z pomocą Chóru Polonia Paderewski.Chór wykonał też kilka pieśni wojskowych,otrzymując należyte brawa.Mistrzem ceremonii był piszący te słowa i na sam początek przywitał obecnych weteranów II wojny św w osobach:Komendanta Naczelnego SWAP kol Wincętego Knapczyka,kol Henryka Kaweckiego uczestnika powstania warszawskiego z 1944r i 101 letniego kol Kazimierza Zawadzkiego,następnie gości honorowych:Naczelną prezeskę KPP Helenę Knapczyk,prezes KPP O/IV Janinę Różynską,kapelana kś Andrzeja Pogorzelskiego,konsula honorowego RP Darka Barcikowskiego.Oczytałem list z zyczeniami od prezesa KPA w CT Janusza Kocura.Kilku z gości zabierało głos nawiązując w swojej mowie do święta żołnierza.Ostatnim akcentem była ceremonia odznaczeń dla wyróżnionych 15 kolegów z trzech placówek.Komendant naczelny w assyście kom okręgu kol Ryszarda Supniskiego dokonali dekoracji.Wspólne fotografie i gratulacje zakończyły tę uroczystość.Na smaczny obiad zaprosiły wszystkich panie z KPP,iście w rodzinnym nastoju bawiono się po obiedzie na pikniku przy muzyce zespołu "TO MY".W imieniu zarządu okręgu 4 SWAP składam podziękowanie wszystkim za udział.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 700 razy
Czytaj dalej...

Święto Żołnierza Polskiego.Sierpień,06,2017r.Amerykańska Częstochowa.

Okręg 4 SWAP zorganizował wyjazd w tym roku 6 sierpnia.Ponieważ święto żołnierza w okręgu odywać się będzie 13 sierpnia w placówce#111 w New Britain.Koledzy z pl#119 z Hartford,pl#24 z Bridgeport i korpusianki utworzyły dość liczną grupę na wyjazd.W autokarze 54 miejsca były zajęte.Podczas przeglądu pododziałów,apelu i mszy św godnie reprezentowali ogręg 4 SWAP.Pogoda dopisała i wyjazd uznaliśmy za udany.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 637 razy
Czytaj dalej...

Boże Ciało z udziałem pl#111 SWAP.New Britain Ct.06/18/17

Weterani i Korpusianki z naszej placówki wzieli udział w procesji Bożego Ciała z wiernymi z kościoła pod wezwaniem Serca Jezusa.Tak już jest od początku powstania naszej placówki.Proboszcz tej parafii jest też kapelanem w pl#111.Placówka wystawia jeden z czterech ołtarzy.W tym roku pogoda dopisała więc frekwencja była duża,na fotografiach dobrze widać uczestników tej procesji.
 • 0
 • Blog
 • Czytany 637 razy
Czytaj dalej...