Log In

Zarys Historii PL SWAP # 111 im Gen J.Hallera

http://hallerpost.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header1gk-is-723.jpglink
http://hallerpost.com/modules/mod_image_show_gk4/cache/header1gk-is-723.jpglink
«
»
Loading…

Załozycielami tej placówki byli żołnierze Błękitnej Armii, która powstała w czasie I szej wojny swiatowej we Francji. Dowódzcą jej był gen Józef Haller. Od koloru munduru potocznie nazywana błękitną. Po zakończeniu wojny, byli żołnierze tej armii powrócili do USA. W wielu stanach ameryki powstawały podobne placówki. W 1920r w maju, mała grupa byłych Hallerczyków powróciła do New Britain i założyła organizację o nazwie” Polscy Weterani z Wojny Wszechswiatowej” Skład I szego zarządu:Prezes-Józef Kozikowski, sekretarz-Józef Wozniak, kasjer-A Ziemanczyk. W 1923r w grudniu placówka gości Gen Józefa Hallera, było to wydarzenie wyjątkowe dla całego miasta, polonii i byłych jego zołnierzy.

W 1930r w grudniu placówka ta wstąpiła w skład SWAP i stanowi jego część do chwili obecnej. W tym samym czasie powstaje” Korpus Pomocniczy Pań” KPP, weterani nazywają je zdrobniale Korpusianki. Mają one ogromny wkład w egzystencji tej placówki. Podobną role spełniało „Koło Przyjaciół Weterana. Obecnie Placówka posiada 100 członków. W tym kilku żołnierzy 2 korpusu . Gen Wł Andersa, Armii Krajowej z powstania warszawskiego, żołnierzy kompanii wartowniczych, ludowego wojska polskiego a także byłych żołnierzy Armii Amerykanskiej.

Opracowanie na podstawie książki pt: Z Dziejów Zołnierza Emigranta.

Autorstwa Jana Wójcika i Mieczysława Kierkło byłych członków pl 111 w New Britain.

Wstęp: Robert Iwanicki 2014r

Prize

Logo Placówki

data powstania 1920r

Prize

Henryk Kawecki i Paweł Dąbrowski

Kilku z wymienionych komendantów pełniło te funkcje wielokrotnie w pewnych odstępach czasu.Rekordzistami są: Jan Markow,Paweł Dąbrowski,Henryk Kawecki od 2002-2014r

SWAP stawia sobie za cel: zrzeszanie byłych wojskowych Polskich Sił Zbrojnych obojga płci z 1-ej i 2-ej wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz ich dzieci, a także byłych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Podtrzymywanie wśród członków ducha łączności braterskiej, koleżeństwa i tradycji żołnierskich. Szerzenie kultu imienia polskiego i prawdy historycznej o wkładzie oręża polskiego w walce przeciwko wszelkim systemom totalitarnym, umacnianie ducha jedności narodowej i obrony honoru Narodu Polskiego. Organizacyjnym świętem SWAP jest dzień 15 sierpnia, rocznica zwycięstwa oręża polskiego pod Warszawą w roku 1920 nad Rosją bolszewicką. Ponadto SWAP obchodzi dzień 11 listopada-rocznicę odzyskania Niepodległości Polski w roku 1918 oraz dzień 3 maja-rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w 1791r.SWAP bierze udział w świętach amerykańskich: Memorial Day, Veterans Day, Gen Pułaski Day itd. SWAP posiada Konstytucję i Regulamin, każdy członek po wstąpieniu powinien poznać swoje prawa i obowiązki. Korpus Pomocniczy Pan i Koło Przyjaciół Weterana, składają taką samą przysięgę jak weterani. Jeśli czujesz śię Polakiem wstąp do nas.ZAPRASZAMY!!!