Log In

XXXIII Konwencja SWAP.4/20-22-2018r.Boston Mass.

33 Konwencja SWAP odbyła się w Bostonie,organizowana była przez Pl#37 SWAP.W Hotelu Marriott.Rejestracja i obrady delegatów odbyły się sprawnie.Wybrano nowy zarząd główny SWAP na kolejne 3 lata.Pełny jego skład podam po oficjalnym ogłoszeniu w miesięczniku WETERAN.W imieniu delegatów Okręgu 4/SWAP składam podziękowanie kolegom z pl#37 za wzorowe zorganizowanie zjazdu i wspaniałą gościnę.Skład osobowy Zarządu Głównego SWAP na trzy letnią kadencję:Naczelny Kapelan-ks.dr Andrzej Ostaszewski.Naczelny Komendant-Wincęnty Knapczyk.I-szy wice komndt-Jan Markiewicz.II-gi wice komndt-Krzysztof Tomczak.Adiutant Generalny-Marek Chrościelewski.Adiutant Finansowy-Zygmunt Bielski.Dyrektor wykonawczy Fundacji SWAP-Andrzej Maciejewicz.Redaktor"Weterana"-Teofil Lachowicz.Komisja Rewizyjna.przewodniczący-Zbigniew Wrzos.Mirosław Płotka,Jan Zieliński,Rezerwowi członkowie:Andrzej Ziemak,Stanisław Łopiński.Zarząd KPP przy SWAP:Naczelna Prezeska-Helena Knapczyk.1-wice prezeska-Maria Stasiewicz,2-ga wice prezes-Janina Różyńska.
Read more...

Święconka w Haller Post.Mar.30.18r

To już tradycja w naszej placówce.Poczęstunek święconym pokarmem dla bywalców i członków już od godz 12:00 kś Stanisław Dudek poświęcił potrawy przygotowane przez nasze Korpusianki.Życzenia złożył komendant Ryszard Supiński i vice kom Tadeusz Kupiec a także prezeska KPP Stasia Kobierowska.Przy pięknie udekorowanych stołach wszyscy spożywali smaczne jedzenie.Dziękujemy koleżankom serdecznie.
Read more...

OPŁATEK WETERAŃSKI W HALLER POST.1/07/2018

I tym razem "OPŁATEK" w placówce naszej uważamy za udane spotkanie.Dzieci ze Szkoły Języka Polskiego swoim występem artystycznym o tematyce świąt Bożęgo Narodzenia spowodowały doskonały świąteczny nastrój.Chór Polonia Paderewski jak zwykle po odśpiewaniu hymnów narodowych,wykonał kilka kolęd profesjonalnie zbierając ogromne brawa.Komendant naczelny SWAP kol Wincenty Knapczyk z kom placówki Ryszardem Supinskim wręczyli odznaczenia i dyplomy dla:Stanisława Łukaszczyka,Miecze Hallerowskie,Medal I J,Paderewskiego dla.dr Donalda Dube.kol Mieczysław Misiorski,Andrzej Ziemak,St Święcki,Witold Blicharski otrzymali medal miasta New Britain ustanowiony przez komisję ds weteranów.Obiad,loteria i zabawa z zespołem "TO MY"dopełniła reszty.Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.
  • 0
  • Blog
  • Read 435 times
Read more...

100-Lecie powstania "Błękitnej Armii" Bankiet 11/04/17

Już od godz 6:00pm goście schodzili się do Pl#111 im gen J.Hallera.W czasie koktajlu oglądali dokumenty i fotografie umieszczone na stelarzu.Było 45 eksponatów obrazujących czas rekrutacji ochotników do obozu w Niagara On the Lake w Kanadzie z 1917r.8-kolegów było ubranych w mundury z tamtej epoki.To oni na czele z komdt naczelnym SWAP Wincęntym Knapczykiem wprowadzili poczty sztandarowe,za nimi 12-kolegów i 12 Pań z KPP.Odśpiewano hymny narodowe asystując, Chórowi Polonia Paderewski.Uczniowie Szkoły Języka Polskiego wykonali Poloneza zbierając burzę oklasków.Przemawiali:Burmistrz New Britain Erin Stewart.Konsul generalny RP z NJ,Maciej Golubiewski,komdt naczelny Wincenty Knapczyk,prezes naczelna KPP Helena Knapczyk,komdt Pl#111 Ryszard Supiński,prezes KPP Stasia Kobierowska.Genezę powstania Błękitnej Armii aż do jej rozwiązania przedstawił mistrz ceremonii RI.Po wybornym obiedzie bawiono się do 1:00am przy muzyce w wykonaniu zespołu "TO MY".160 osób bawiło się doskonale.Zarząd naszej placówki już myśli o bankiecie na 100-lecie istnienia,gdyż w 1920r została założona przez byłych żołnierzy Gen Józefa Hallera.
  • 0
  • Blog
  • Read 502 times
Read more...

ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO.Sierpień/13/2017r

Już od godz 11:00 w niedzielę 13 sierpnia w placówce 111 im gen J Hallera w New Britain weterani i korpusianki z O/IV SWAP zbierali się do wymarszu na uroczystą mszę aby uczcić pamięć poległych i żyjących żołnierzy Polskich.Poczty sztandarowe wystawili weterani i Korpus Pomocniczy Pań.Podniosły to moment gdy duża grupa kolegów i koleżanek w jednakowych strojach wchodzi do kościoła i zajmuje miejsca w pierwszych ławach nawy kościoła.Ks Stanisław Dudek z zadowoleniem nas przywitał i w pierwszych słowach podziękował i przypomniał o losach żołnierza w historii Polski.Po mszy wszyscy udali się na górną salę placówki na uroczystą akademię.O godz 1:00pm wprowadzono sztandary invokację wygłośił ks kapelan okręgu 4 porucznik Andrzej Pogorzelski z Hartford,odśpiewano hymny narodowe Polski i Amerykański z pomocą Chóru Polonia Paderewski.Chór wykonał też kilka pieśni wojskowych,otrzymując należyte brawa.Mistrzem ceremonii był piszący te słowa i na sam początek przywitał obecnych weteranów II wojny św w osobach:Komendanta Naczelnego SWAP kol Wincętego Knapczyka,kol Henryka Kaweckiego uczestnika powstania warszawskiego z 1944r i 101 letniego kol Kazimierza Zawadzkiego,następnie gości honorowych:Naczelną prezeskę KPP Helenę Knapczyk,prezes KPP O/IV Janinę Różynską,kapelana kś Andrzeja Pogorzelskiego,konsula honorowego RP Darka Barcikowskiego.Oczytałem list z zyczeniami od prezesa KPA w CT Janusza Kocura.Kilku z gości zabierało głos nawiązując w swojej mowie do święta żołnierza.Ostatnim akcentem była ceremonia odznaczeń dla wyróżnionych 15 kolegów z trzech placówek.Komendant naczelny w assyście kom okręgu kol Ryszarda Supniskiego dokonali dekoracji.Wspólne fotografie i gratulacje zakończyły tę uroczystość.Na smaczny obiad zaprosiły wszystkich panie z KPP,iście w rodzinnym nastoju bawiono się po obiedzie na pikniku przy muzyce zespołu "TO MY".W imieniu zarządu okręgu 4 SWAP składam podziękowanie wszystkim za udział.
Read more...

© 2014 k3. All rights reserved

Forgot your password? / Forgot your username?