Kom Placówki salutuje

 

Memorial Day Maj 25 2014

Każdego roku w dzień poprzedzający “Memorial Day” Dzień Pamięci. Weterani z pl.SWAP#111 im Gen J.Hallera w New Britain,w uroczystej oprawie tj:podnieśienie flag na maszt,przemówienia,modlitwa,salwa honorowa,złozenie kwiatów pod pomnikiem Katynskim.W ten sposób oddajemy chołd,zamordowanym oficerom w 1940r.Na rozkaz Stalina przez sowieckie NKWD.

W tej uroczystości zawsze biorą udział weterani z Marine Corps League. VFW#511 w New Britain.Mistrz ceremonii Vet John Lynch to wielki przyjaciel naszej placówki.Drużyna gotowa do salwy honorowej.

Od 1980r tj od momentu odsłonięcia pomnika KATYNSKIEGO,weterani z pl#111 im Gen J.Hallera w New Britain,zbierają śię o 8.00 rano.Ceremonię dnia pamięci(memorial day)prowadził mistrz ceremonii,wet FVW#511 Marine Corps.John Lynch.Flagi na maszcie,hymny narodowe,Polski i Amerykanski,modlitwa,przemówienia,salwa honorowa,złożenie wieńca i salut zamordowanym oficerom Wojska Polskiego II RP w 1940r przez sowieckie NKWD,na rozkaz Stalina w liczbie 22 tyś.To nasz obowiązek moralny,patriotyczny i historyczny wobec zamordowanych i następnych pokoleń rodaków.Ta zbrodnia nie została ukarana do dziś.Pamiętajmy o tym.

 

30 maja od godz 10 rano,koledzy z pl#111 wraz z weteranami z VFW#511,Marine Corps,skladali wience pod pomnikami poległych żołnierzy w I wojnie światowej.II wojnie,wojnie w Korei,Wietnamie.Pod pomnikiem Gen K Pulaskiego.Gen T Kościuszki..

Honorowy komendant pl#111 kol Henry Kawecki i prezeska KPP Staśia Kobierowska składają kwiaty,pod pomnikiem Gen K Pułaskiego.Drugi wieniec pod pomnikiem Gen T Kościuszki złożyli:II Vice kom Tadeusz Kupiec i Gospodarz pl Beata Duszak.

 

Poczty sztandarowe w ten dzień wystawiają:Wterani i Korpuśianki z pl#111 SWAP.Sokoły gniazdo#88 i Sokolice gnazdo#811.Weterani z Marine Corps FVW#511.

 

Pomnik Katynski,ufundowany z inicjatywy zarządu pl#111 SWAP w 1980r.Przy tym pomniku odbywają śię uroczystości każdego roku.

 

Central Park.Wience składają:od lewej kol Stanisław B Mach.Henry Kawecki od pl#111 SWAP.Foto Slajdy.

 

 

 

powstańcy

 

 

Lista komendantów w pl #111 od początku powstania.

1-JÓZEF KOZIKOWSKI

2-WŁADYSŁAW KRAWIEC

3-JÓZEF PERZAN

4-JÓZEF ŁAZARSKI

5-JÓZEF KALINOWSKI

6-ANTONI BIAŁOBRZESKI

7-ALEKSANDER RUSZCZYK

8-STANISŁAW WOJTUSIK

9-WLADYSLAW JABŁONSKI

10-LUDWIK OTFINOWSKI

11-MARIAN PAWŁOWSKI

12-JULIAN KLEJBUK

13-HENRYK AUGUSTYN

14-ADAM BUTKIEWICZ

15-JÓZEF WOZNIAK

16-JAN CENDROWSKI

17-LUDWIK SZYDEŁKO

18-WIKTOR REJNIAK

19-JAN MARKOW

20-WŁODZIMIERZ LAUSCH

21-PAWEŁ DĄBBROWSKI

22-MIECZYSŁAW KIERKLO

23-HENRYK KAWECKI

24-RYSZARD SUPINSKI

25-TADEUSZ SIŁKA

Kilku z wymienionych komendantów pełniło te funkcje wielokrotnie w pewnych odstępach czasu.

Rekordzistami są: Jan Markow, Paweł Dąbrowski, Henryk Kawecki od 2002-2014r

 

Polish Day.May 1,2014

 

Polski dzień na Capitol w Hartford CT

Od ponad 20 lat każdego roku w maju,w rocznicę uchwalenia “Konstytucji 3 Majowej”w stolicy stanu conn Hartford proklamowany jest przez gubernatora “POLISH DAY” Na fotografii Korpuśianki od lewej:Beata Duszak,Iza Bieńiek,Staśia Kobierowska.

 

W tym roku obchodzono 223 rocznicę tego historycznego wydarzenia.Niezjący już reprezentant stanowy Stanislaw Krawiec z New Britain był twórcą tego pomysłu.Obecnie jego córka Deborah Krawiec godnie kontynuuje dzieło ojca.W sali flagowej na parterze budynku stanowej legislatury,O godz 11 rano Polonia zbiera się gremialnie.Po przywitaniu zebranych hymny narodowe Polski i Ameryki profesjonalne wykonał Chór Polonia Paderewski pod batutą p Adriana Sylvena Mackiewicza.Głos zabrał gubernator Dannel Malloy i proklamował oficjalnie Polski Dzien na Kapitolu.Po nim mówców było wielu,wszyscy kierowali podziękowania dla Polonii Amerykańskiej za jej udział w budowie Stanów Zjednoczonych Ameryki.Mistrz ceremonii Peter Tercyjak na zakonczenie zaprosił wszystkich na kawę i pączki.Slajdy zdjęciowe i kilka fotografii ukazują te chwile.Zapraszam do obejrzenia.