Uroczystosći przy pomniku Katynskim-cmentarz parafialny im Serca Jezusa.New Britain

Na tej stronie zamieszczone są krótkie filmy-video z uroczystości przy pomniku Katynskim.Od 1980r po uroczystym odsłonięciu tego pomnika, który został ufundowany przez PL#111 im Gen J.Hallera.Będą tu umieszczane też inne wydarzenia z życia placówki. Chronologiczny zapis w formie video, ukazuje sylwetki kolegów weteranów,korpuśianek i sposób w jaki oni obchodzili te wydarzenia. Wielu z nich już odeszło na wieczną wartę.

 

Kanonizacja JPII i JXXIII

Kom Naczelny SWAP Wincęnty Knapczyk,kom O/IV Zbigniew Rostkowski,koledzy i korpusianki z pl 111 im Gen J.Hallera.4.27.2014r.Bristol Ct. W kościele św Stanislawa odbyła się uroczysta mśza na czesć Kanonizacji JP II i JX XIII w Watykanie. Grupa Weteranów i Korpusianek z naczelną prezeską p Helaną Knapczyk,częscią zespołu folklorystycznego „Orlęta” z Bridgeport ,ubarwiły to wydarzenie,tak bardzo ważne dla Polonii w USA.