Anna Maria Anders z wizytą w placówce#111 SWAP im Gen J.Hallera.6/29/16r

Córka gen Władysława Andersa dowódcy 2 korpusu Wojska Polskiego,odwiedziła naszą placówkę na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej i naszej placówki.Jej wizyta wzbudziła duże zainteresowanie Polonii i weteranów.Zwiedzała nasze miasto,szczególnie ul Broad,gdzie jest ulokowanych dużo polskich biznesów.Koledzy z zarządu placówki zawieżli panią senator na cmentarz parafialny,gdzie znajduje się pomnik KATYŃ,ufundowany przez naszą placówkę.Tam złożyła wieniec.Były krótkie przemówienia.Następnie wszyscy udali się na górną sale,gdzie czekało na nią duża grupa Polonii.Wzruszyła ją obecność żołnierzy jej ojca,Jan Baczyński,Paweł Dąbrowski,Józef Smyk i Wincenty Knapczyk który pełni obowiązki naczelnego komendanta SWAP.Było wzruszające spotkanie dla nich,robiono sobie pamiątkowe zdjęcia.