Uroczystosći przy pomniku Katynskim-cmentarz parafialny im Serca Jezusa.New Britain

Na tej stronie zamieszczone są krótkie filmy-video z uroczystości przy pomniku Katynskim.Od 1980r po uroczystym odsłonięciu tego pomnika, który został ufundowany przez PL#111 im Gen J.Hallera.Będą tu umieszczane też inne wydarzenia z życia placówki. Chronologiczny zapis w formie video, ukazuje sylwetki kolegów weteranów,korpuśianek i sposób w jaki oni obchodzili te wydarzenia. Wielu z nich już odeszło na wieczną wartę.