Memorial Day Maj 25 2014

Każdego roku w dzień poprzedzający “Memorial Day” Dzień Pamięci. Weterani z pl.SWAP#111 im Gen J.Hallera w New Britain,w uroczystej oprawie tj:podnieśienie flag na maszt,przemówienia,modlitwa,salwa honorowa,złozenie kwiatów pod pomnikiem Katynskim.W ten sposób oddajemy chołd,zamordowanym oficerom w 1940r.Na rozkaz Stalina przez sowieckie NKWD.

W tej uroczystości zawsze biorą udział weterani z Marine Corps League. VFW#511 w New Britain.Mistrz ceremonii Vet John Lynch to wielki przyjaciel naszej placówki.Drużyna gotowa do salwy honorowej.

Od 1980r tj od momentu odsłonięcia pomnika KATYNSKIEGO,weterani z pl#111 im Gen J.Hallera w New Britain,zbierają śię o 8.00 rano.Ceremonię dnia pamięci(memorial day)prowadził mistrz ceremonii,wet FVW#511 Marine Corps.John Lynch.Flagi na maszcie,hymny narodowe,Polski i Amerykanski,modlitwa,przemówienia,salwa honorowa,złożenie wieńca i salut zamordowanym oficerom Wojska Polskiego II RP w 1940r przez sowieckie NKWD,na rozkaz Stalina w liczbie 22 tyś.To nasz obowiązek moralny,patriotyczny i historyczny wobec zamordowanych i następnych pokoleń rodaków.Ta zbrodnia nie została ukarana do dziś.Pamiętajmy o tym.

 

30 maja od godz 10 rano,koledzy z pl#111 wraz z weteranami z VFW#511,Marine Corps,skladali wience pod pomnikami poległych żołnierzy w I wojnie światowej.II wojnie,wojnie w Korei,Wietnamie.Pod pomnikiem Gen K Pulaskiego.Gen T Kościuszki..

Honorowy komendant pl#111 kol Henry Kawecki i prezeska KPP Staśia Kobierowska składają kwiaty,pod pomnikiem Gen K Pułaskiego.Drugi wieniec pod pomnikiem Gen T Kościuszki złożyli:II Vice kom Tadeusz Kupiec i Gospodarz pl Beata Duszak.

 

Poczty sztandarowe w ten dzień wystawiają:Wterani i Korpuśianki z pl#111 SWAP.Sokoły gniazdo#88 i Sokolice gnazdo#811.Weterani z Marine Corps FVW#511.

 

Pomnik Katynski,ufundowany z inicjatywy zarządu pl#111 SWAP w 1980r.Przy tym pomniku odbywają śię uroczystości każdego roku.

 

Central Park.Wience składają:od lewej kol Stanisław B Mach.Henry Kawecki od pl#111 SWAP.Foto Slajdy.