Zarząd PLACÓWKI

TADEUSZ SILKA

Komendant

ROBERT IWANICKI

1- Vice Komendant
Kronikarz

Delegat do KPA

TADEUSZ KUPIEC

2- VICE KOMENDANT

GEORGE WIŚNIEWSKI

Adiutant

finansowy

Jan KNYPS

Skarbnik

Ryszard Bieniek

Adiutant Protokołowy